YAGIN DOLAPLARI

Yüksek kalite, güvenilir tercih

Yangın dolabı, otomatik bir şekilde çalışmayan bir yangın tesisatı olup binalar planlanırken ve tasarlanırken ele alınacak en önemli konulardan birisi yangın söndürme sistemleridir. Yangına ilk önce, elle çalıştırılmakta olan yangın tüpleri aracılığıyla müdahale edilir. Yangının ilerleme durumu gözetilip en yakın yangın dolabına gidilerek yangın dolabı açılır; ardından yangın hortumu açılarak yangın vanasının açık konuma getirilmesiyle beraber yangına basınçlı suyla müdahale edilir. Şayet yangın şiddeti artmışsa yangın sprinkleri otomatik olarak devreye girerek yangına müdahale edilmiş olur. Yangın söndürülemeyecek boyutlara ulaştıysa itfaiyeye en kısa sürede haber verilmesi gerekir.